بهره‌گیری از فرصت اربعین برای هم‌افزایی و تقویت مراودات ایران و عراق

معاون وزیر خارجه ضمن اشاره به اهمیت احیای مراسم اربعین حسینی (ع) و ضرورت بهره برداری از این فرصت جهت هم‌افزایی و تقویت مراودات بین دو کشور ایران و عراق، مراتب تشکر و قدردانی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه از دولت و مردم عراق و به ویژه عتبه علوی که از همه امکانات و ظرفیت‌های خود جهت ارائه خدمات و تسهیلات به زوار ایرانی استفاده کرده است، را به رئیس عتبه علویه ابلاغ کرد.

نماینده وزیر امور خارجه با اشاره به حجم زیاد زائرین ایرانی که امسال پس از وقفه ای ۲ساله به اعتاب مقدسه عراق سفر کرده اند، تاکید کرد: با هماهنگی‌ها و همکاری بین نهادهای مختلف دو کشور، مشکلات جاری کاهش یافته و برطرف خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84883779/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

به گزارش روز شنبه ایرنا،  محمد فتحعلی نماینده وزیر امور خارجه که به منظور بررسی اوضاع و شرایط موجود مربوط به زائران اربعین حسینی به نجف اشرف سفر کرده است، روز گذشته با سید عیسی خراسان رئیس عتبه علویه دیدار کرد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی