به‌کارگیری پرنده‌ها و شناورهای بدون سرنشین مجهز به هوش مصنوعی در رزمایش سپاه


تهران – ایرنا – پرنده‌ها و شناورهای بدون سرنشین مجهز به هوش مصنوعی در رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه به کارگیری و اهداف از پیش تعیین شده را با دقت منهدم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187358/%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی