به صدا درآمدن سوت پایان جنگ یعنی شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی


تهران- ایرنا- کارشناس مسائل بین الملل گفت: استراتژی آمریکا اکنون از این ستون به آن ستون پریدن است که بر اساس آن تلاش دارند با موکول کردن مسائل به آینده به دنبال دستاوردی برای خود و رژیم صهیونیستی باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85317493/%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی