بی‌اعتمادی به توانمندی‌های داخلی علت عقب‌ماندگی دهه ۹۰ بود


تهران- ایرنا- سخنگوی دولت رمز عقب ماندگی در دهه نود، نگاه به خارج و بی اعتمادی به توانمندی های داخلی عنوان کرد و گفت: جهش ما در طول ۴۴ سال همیشه متوازن نبوده و گاهی اوقات بالا و پایین‌هایی داشتیم اما در مجموع مسیر کشور رو به رشد بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961111/%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DB%B9%DB%B0-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی