بیانیه ایران در ارتباط با طرح دعوی به دیوان بین‌المللی دادگستری هواپیمای اوکراینی


تهران – ایرنا – دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با طرح دعوی دولت های کانادا، اوکراین، سوئد و بریتانیا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص سانحه هواپیمای اوکراینی بیانیه‌ای منتشر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164874/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B9%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی