بیانیه شورای نگهبان به مناسبت گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی


تهران- ایرنا- شورای نگهبان اعلام کرد: رخداد عظیم ۹ دی که به حقیقت باید آن را یوم‌الله دانست، تبلور حضور و آمادگی جریان آگاه انقلابی و دلسوز است که توانست بساط بداندیشان‌ و طماعان‌ را در یک‌حرکت ماندگار و باارزش جمع کرده و ناچیز و بی‌ارزش بودن ترفندهای مزورانه آنها و اربابانشان را نشان دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983589/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DB%B9-%D8%AF%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی