بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص اعمال تحریم علیه برخی اشخاص و نهادها در اروپا


تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعمال تحریم علیه برخی اشخاص و نهادهای اروپا بیانیه‌ای صادر و ۵ نهاد و ۱۰ شخص حقیقی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967999/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی