بیانیه وزارت دفاع درباره حمله به مجتمع کارگاهی در اصفهان/ریزپرنده‌ها درتله‌ پدافندی منفجر شدند


تهران – ایرنا – وزارت دفاع در بیانیه ای اعلام کرد : شامگاه شنبه یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان مورد حمله ریزپرنده ها قرار گرفت که یکی از آنها با اصابت پدافند هوایی مجتمع و دو فروند دیگر در تله های پدافندی گرفتار و منفجر شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012528/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی