بیداری امت اسلامی برای مقابله با هجمه شیطانی دشمنان ضروری است


تهران – ایرنا- حزب تمدن اسلامی در بیانیه ای با اشاره به نقشه‌های فتنه انگیز استکبار جهانی علیه اسلام، تاکید کرد: بیداری امت اسلامی را برای مقابله با این هجمه شیطانی ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081973/%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی