بیش از هزار نخبه تا پایان سال جاری جذب دستگاه‌های اجرایی می شوند


اصفهان – ایرنا- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بیش از هزار نفر از نخبگان تا پایان سال جاری در دستگاه‌های اجرایی کشور جذب می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010498/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی