بیش از  ۲۰۰ پهپاد راهبردی به حوزه نظامی کشور الحاق شد


تهران- ایرنا-آیین الحاق بیش از ۲۰۰ فروند پهپاد راهبردی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ارتش طراحی و تولید شده  با حضور فرمانده کل ارتش و وزیر دفاع و پشتیبانی در چند منطقه از کشور انجام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088574/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی