بیمه درمانی حدود ۱۰۰ درصد جمعیت کشور و تصویب ۱۰ هزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی


سمنان- ایرنا- رییس مجمع نمایندگان استان سمنان گفت: پوشش بیمه‌ای و زیر پوشش بیمه درمانی قرار گرفتن نزدیک به ۱۰۰ درصد جمعیت کشور و درنظرگرفتن ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار محرومیت‌زدایی، بخشی از دستاوردهای مجلس یازدهم با تصویب قوانین در زمینه توسعه و محرومیت‌زدایی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967663/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی