بی بی سی و ایران‌ اینترنشنال؛ تقسیم کار یا رقابت؟


تهران- ایرنا- جبهه ضدایرانی اکنون عمده برنامه‌ریزی خود را به محور جنگ رسانه‌ای-تبلیغاتی معطوف داشته است. از دید برخی کارشناسان مسائل بین‌المللی، طرح‌ریزی این جنگ در تل‌آویو و واشنگتن صورت می‌گیرد تا از سوی پیاده‌نظام منطقه‌ای به اجرا درآید. با این حال، بازیگران این جبهه اهداف و روش یکسانی ندارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962596/%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی