تأکید رئیس‌جمهور بر سیاست دولت مبنی بر مدیریت نرخ ارز


تهران – ایرنا – آیت الله رئیسی با تأکید بر سیاست دولت مبنی بر مدیریت نرخ ارز به رئیس کل جدید بانک مرکزی توصیه کرد از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983584/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی