تأکید فرماندهان نیروی دریایی آفریقای جنوبی و ونزوئلا بر تقویت مناسبات با ایران


مسکو- ایرنا- فرماندهان نیروهای دریایی آفریقای جنوبی و ونزوئلا در دیدار با فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی بر تقویت مناسبات دفاعی با ایران تأکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185414/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی