تاب آوری و انعطاف – ایرنا

تاب آوری و انعطاف

تهران-ایرنا- تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری دو عامل مهم برای هر کشوری است که می‎خواهد از بحران‌ها به سلامت عبور بکند. این دو عامل با عوامل مختلفی از جمله پایین آمدن فساد در جامعه و مشارکت بالای اجتماعی ارتقا پیدا می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84931076/%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%81

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی