تارنمای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام رونمایی شد


تهران- ایرنا- نسخه جدید تارنمای خبری و اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام
همزمان با روز خبرنگار رونمایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85194458/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی