تازه‌ترین نتایج انتخابات آمریکا؛ پیشتازی جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان
نیویورک- ایرنا- بر اساس اعلام آخرین نتایج انتخابات میاندوره ای ۲۰۲۲ کنگره آمریکا، جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان پیشتازند و در مجلس سنا با دموکراتها برابر.


منبع: https://www.irna.ir/news/84936830/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی