تامین کاغذ کتب درسی در داخل کشور/رویکرد دولت حمایت از تولیدکنندگان است


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهور رویکرد جدی دولت را تخصیص اعتبار لازم برای تکمیل واحدهای تولیدی جدید کاغذ تحریر ذکر کرد و گفت: تلاش می‌شود تا در سال جاری کاغذ مورد نیاز کتب درسی صرفا از طریق تولید داخل تامین شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198712/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی