تاکید آیت‌الله رئیسی بر بکارگیری همه ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی برای ترویج فرهنگ ایثار


تهران – ایرنا – رییس جمهور در پیامی به دوازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران بر بکارگیری همه ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور برای ترویج فرهنگ ایثار و تکثیر عنصر فداکاری تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126002/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی