تاکید استاندار کردستان به مدیران: ارتباط نزدیکتری با مردم داشته باشید

زارعی کوشا با بیان اینکه ضعف مدیران را نباید نشانه ضعیف بودن نظام اسلامی دانست، یادآور شد: انقلاب اسلامی اکنون در اوج اقتدار و توانمندی است و تاکنون اینگونه در دنیا مورد توجه نبوده است.

وی شاخص انتخاب مدیران را جدا از سلامت، قدرت سالم سازی و مدیریت صحیح آنان دانست و افزود: اگر مدیری قدرت نظارت درست بر عملکرد مجموعه خود را نداشته باشد، موجب نارضایتی مردم و در نتیجه بدبینی آنان خواهد شد.

استاندار کردستان تاکید کرد: اگر کارشناس یا مسوولی سرمایه گذاری را دلسرد می کند، خواسته یا ناخواسته در مسیر اهداف دشمن قدم برداشته است، پس هم و غم مدیران باید توسعه استان باشد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، اسماعیل زارعی کوشا عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری کردستان اظهار داشت: مردم از عملکرد برخی دستگاه ها رضایتمندی بالایی ندارد، بنابراین نیاز است مدیران در حوزه کاری خود تجدیدنظر کنند.

استاندار کردستان با بیان اینکه همه ما در انقلاب اسلامی مسوول هستیم و مسوولیت داریم، افزود: بقای انقلاب این نیست که مدعیان انقلابی گری تا آخر خواهند ماند، چراکه همه همواره مورد امتحان واقع می شویم و در شرایط فعلی نیز ممکن است برخی از این امتحان موفق بیرون نیایند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84931886/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87

وی تاکید کرد: اگر امروز چندین رسانه با تجهیزات و پشتیبانی، به صورت شبانه روزی علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده و به تحریک افکار مردم می پردازند، نشان از بزرگی و عظمت نظام دارد و این یعنی این انقلاب سدی در مقابل توطئه ها و برنامه های شوم استکبار و رژیم صهیونیستی است.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی