تاکید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بر بازآفرینی زندگی در بافت قدیم شیراز


شیراز-ایرنا-در دیدار رییس و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از بافت قدیم و تاریخی شیراز بر عزم ملی برای احیا و بازآفرینی آن و جریان یافتن زندگی در این منطقه تاکید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102328/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی