تاکید السودانی بر همکاری در مبارزه با تروریسم و استفاده از مکانسیم خاص برای پرداخت طلب ایران


تهران – ایرنا – نخست وزیر عراق که در تهران به سر می برد، بر همکاری کشورهای منطقه برای مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته تاکید کرد و گفت: سیاست حکومت عراق این است که این کشور نقطه شروعی برای آسیب رساندن به کشورهای منطقه نباشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956707/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی