تاکید امیرعبداللهیان بر بی‌کیفر نماندن رژیم صهیونیستی


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه در نامه‌ای به دبیرکل آسه‌آن در ارتباط با تحولات فلسطین، بر مسؤولیت نهادهای بین‌المللی در بی‌کیفر نماندن رژیم اشغالگر صهیونیستی تأکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85307262/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی