تاکید امیرعبداللهیان بر تقویت تحرکات دیپلماتیک برای مقابله با جنایات صهیونیستها


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه مناسبات ایران و عراق را نمونه‌ای بی‌نظیر در منطقه ارزیابی و بر ضرورت تقویت تحرکات دیپلماتیک و بین‌المللی برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332197/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی