تاکید امیرعبداللهیان بر تلاش مضاعف سفیران برای پیشبرد سیاست خارجی دولت سیزدهم

به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان دوشنبه شب در این گفت وگوی برخط یادآور شد: مواجهه با این چالش‌ها مستلزم کنشگری فعال، قدرتمند و موثر نمایندگی های کشورمان برای ارتقاء منافع و مصالح جمهوری اسلامی ایران است. 

در این گفت وگوی برخط، سفرا و سرکنسولهای جمهوری اسلامی ایران نیز دیدگاه های خود را درخصوص آخرین تحولات در روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی با وزیر خارجه در میان گذاشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84935705/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8Cوی همچنین با تاکید بر اینکه هموطنان ایرانی فرهیخته مقیم اروپا سرمایه های مهم جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستند، بویژه  اهمیت ارتقاء خدمت رسانی به هموطنان ایرانی مقیم اروپا را یادآور شد. 

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی