تاکید امیرعبداللهیان بر عزم جمهوری اسلامی ایران بر توسعه روابط با عراق

وزرای خارجه دو کشور روند و نتایج حاصله از گفت وگوهای ایران و عربستان را مرور کرده و بر همکاری های منطقه ای چند جانبه تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943201/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7وی بر ضرورت پایبندی به نتایج گفت وگوهای امنیتی برای تضمین امنیت مشترک تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان در این گفت وگوی تلفنی، امنیت را عنصر کلیدی در منطقه و در روابط دوجانبه تلقی کرد و گفت:  جمهوری اسلامی ایران با وجود روابط ممتاز دو کشور  انتظار ندارد که از اقلیم کردستان مورد تهدید قرار گیرد و دولت مرکزی در برابر این اقدامات مسئولیت دارد. 

فواد حسین وزیر خارجه عراق نیز با خرسندی از سطح روابط دو کشور، همکاری بغداد – تهران را ضامن امنیت مشترک برشمرد و گفت: بغداد اجازه نمی دهد همسایگانش از منشاء خاک عراق تهدید شوند.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی