تاکید امیرعبداللهیان بر عزم دولت سیزدهم برای گسترش همکاری‌ها با قاره آفریقا


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه در دیدار سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در گینه کوناکری، بر عزم دولت سیزدهم برای گسترش همکاری‌ها با قاره آفریقا تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226130/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی