تاکید امیرعبداللهیان بر عملیاتی شدن همه بندهای توافقنامه امنیتی ایران و عراق


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه با مثبت ارزیابی کردن فرایند اجرای توافقنامه امنیتی دوجانبه، ضرورت عملیاتی شدن همه بندهای آن را مورد تاکید قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332197/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی