تاکید امیرعبداللهیان بر گفتگوهای سیاسی بین یمنی


مسقط- ایرنا- وزیر امور خارجه گفت: ایران همواره بر ضرورت یافتن راه حل مسالمت آمیز برای بحران یمن تاکید داشته و گفتگوهای سیاسی بین یمنی را به عنوان یک امر داخلی یمن مورد توجه قرار می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982887/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی