تاکید ایران و مکزیک بر تسهیلِ حداکثریِ سفر متقابل اتباع دو کشور


تهران- ایرنا- نخستین نشست مشترک کنسولی میان جمهوری اسلامی ایران و مکزیک به صورت مجازی برگزار شد و طرفین بر تسهیل تردد اتباع دو کشور تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187383/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی