تاکید بر اجرای طرح‌های همکاری تهران و مسکو به‌ویژه در بخش ترانزیت و انرژی


تهران – ایرنا – روسای جمهور ایران و روسیه بر اجرائی شدن طرح‌های مختلف همکاری فیمابین به‌ویژه در بخش ترانزیت و انرژی تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85202276/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی