تاکید بر تبدیل ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل ونقل

به گزارش گروه سیاسی ایرنا، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی از اعضای مجمع نمایندگانی از دولت، قوه قضاییه و ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد در خصوص «تبدیل ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل» بر اساس ظرفیت‌های ژئوپولیتیکی و موقعیت های سرزمینی کشور، بحث و گفت وگو و مقرر شد: فعال‌سازی مزیت های ژئوپولیتیکی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم» در برنامه هفتم توسعه پیگیری شود.

در این جلسه حسین مظفر، قربانعلی دری نجف آبادی، مجید انصاری، سید مصطفی میرسلیم، پرویز داودی، صادق واعظ زاده، محمدرضا باهنر، داود دانش جعفری، محمد جواد ایروانی از اعضای مجمع و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با مباحث، دیدگاه های خود را بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاست های کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84852457/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی