تاکید خزعلی بر تشکیل کارگروه ویژه بررسی اشتغال زنان


تهران – ایرنا – معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بر تشکیل کارگروه ویژه بررسی اشتغال تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091622/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی