تاکید رئیس‌جمهور بر اجرای آزمایشی و زمینه‌سازی برگزاری کنکور الکترونیک


تهران- ایرنا- رئیس جمهور به مسئولان امر تاکید کرد که اجرای الکترونیک کنکور را به شکل دقیق امتحان کنند تا اجرای سراسری آن با مشکل مواجه نشود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150224/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی