تاکید سران قوا بر لزوم رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های اغتشاشات اخیربه گزارش ایرنا،  سران سه قوه در نشست بعد از ظهر شنبه به میزبانی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی درباره روند تدوین برنامه هفتم توسعه توسط دولت رایزنی شد و رئیس‌جمهور از تکمیل این برنامه در آینده نزدیک و تحویل آن به مجلس شورای اسلامی در موعد مقرر خبر داد.

در این جلسه همچنین رئیس جمهور با پربار توصیف کردن سفر به کشور قزاقستان و شرکت در اجلاس ششم سیکا، به ظرفیت‌های فراوان همکاری اقتصادی و زمینه‌های تعامل با کشورهای آسیایی اشاره کرد و از اهتمام دولت به توسعه روابط در این حوزه خبر داد.

سران سه قوه در پایان جلسه با مرور شرایط روز کشور، بر لزوم رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های اغتشاشات اخیر تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84912944/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی