تاکید سفیر ایران برتاثیر منابع مالی کشورمان در کره جنوبی در تقویت همکاری‌ها


تهران- ایرنا- سفیر جدید ایران پس از تسلیم استوارنامه خود به رئیس جمهور کره جنوبی بر اهمیت منابع مالی ایران در کره جنوبی و نقش مؤثری که می‌تواند در تقویت همکاری‌های دو کشور ایفاء کند، تأکید کرد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85109136/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی