تاکید صفری بر رفع موانع همکاری‌های ایران و لهستان

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی، ایرنا پاول یابلونسکی معاون همکاری‌های اقتصادی و توسعه ای و آفریقا و خاورمیانه وزارت امور خارجه لهستان که در صدر هیاتی به ایران سفر کرده، با مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.

در این ملاقات طرفین درخصوص مسایل دوجانبه اقتصادی و همکاری در حوزه های مختلف گفت وگو و تبادل نظر کردند. 

معاون وزیر خارجه در این دیدار بر ضرورت ارتباط بیشتر نمایندگان بخش خصوصی ایران و لهستان تاکید کرد و خواستار رفع موانع همکاری های مشترک شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84908887/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی