تاکید قالیباف بر توجه به روستا به عنوان یکی از مسائل برنامه هفتم


تهران-ایرنا-رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست با مسئولان بنیاد مسکن بر توجه به روستا به عنوان یکی از مسائل برنامه هفتم تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010436/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی