تاکید معاون وزیر خارجه بر ارتقای روابط اقتصادی با کشورهای حوزه آفریقا


تهران – ایرنا – معاون اقتصادی وزیر امور خارجه بر برگزاری کمیسیون‌های مشترک ایران و کشورهای حوزه آفریقا به ویژه آفریقای جنوبی و تانزانیا و پیگیری توافقات انجام شده در چارچوب این کمیسیون‌ها در جهت رشد روابط اقتصادی و تجاری با این کشورها تاکید کرد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85246288/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی