تاکید وحیدی بر آماده سازی زیرساخت‌ها برای تسهیل زیارت اربعین امسال


تهران- ایرنا- وزیر کشور بر لزوم بهره برداری حداکثری از زمان باقی مانده تا برگزاری مراسم اربعین، برای افزایش بیش از پیش امکانات و زیرساخت‌های لازم با هدف تسهیل هر چه بیشتر اعزام زائران تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074806/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی