تاکید وحیدی بر استفاده از ابزارهای جدید برای کاهش خسارات کشاورزی


تهران- ایرنا- وزیر کشور گفت: شرکتهای دانش بنیان با ارائه طرح‌های نو برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات می‌توانند کمک بزرگی به کشاورزی کشور داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055291/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی