تاکید وزیران خارجه ایران و فنلاند بر تقویت مناسبات دوجانبه


تهران – ایرنا – وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند در گفت وگوی تلفنی بر گسترش و تقویت مناسبات در عرصه‌های مختلف تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227199/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی