تا به حال چند بار قانون اساسی را خوانده‌اید؟


تهران- ایرنا- سخنگوی شورای نگهبان، مطالعه قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ایرانیان را بر همه ما لازم دانست و از کاربران پرسید که تاکنون چندبار قانون اساسی را خوانده‌اند؟


منبع: https://www.irna.ir/news/84960233/%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی