تبادل‌نظر وزرای خارجه ایران و سوریه درمورد روابط دوجانبه، تحولات‌منطقه‌ای و بین‌المللی


تهران – ایرنا – وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سوریه درخصوص آخرین تحولات مرتبط با  روابط دوجانبه، منطقه و برخی موضوعات بین‌المللی بحث و تبادل نظر کردند.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85186070/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی