تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی جرم محسوب می‌شود


تهران – ایرنا – طبق لایحه برنامه هفتم، هرگونه تبانی در تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی جرم محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85242905/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی