تبریک به دولت قطر برای برگزاری خوب جام جهانی/تأکید بر توسعه روابط و اجرایی شدن توافقات


تهران- ایرنا- رئیس جمهور با تبریک به دولت قطر بابت برگزاری خوب جام جهانی فوتبال و تاکید بر توسعه همه جانبه روابط بین دو کشور، پیگیری توافقات انجام شده تا رسیدن به نتیجه مطلوب را خواستار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956103/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی