تثبیت بازارها و اصلاح نظام بانکی برنامه اصلی دولت تا پایان سال است


تهران – ایرنا – سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه تثبیت بازارها برنامه اصلی دولت تا پایان سال است، بر تثبیت نرخ دلار و اصلاح نظام بانکی برای تحقق آن تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85214148/%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی