تجلیل رئیسی از شجاعت یمن برای دفاع از مردم غزه


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور در پاسخ به تماس رئیس شورای‌عالی سیاسی یمن از شجاعت یمنی‌ها در دفاع از مردم غزه قدردانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85354169/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی