تجلیل رییس جمهور از برگزیدگان مسابقات بین‌المللی قرآن کریم


تهران – ایرنا – رییس جمهور از برگزیدگان سی و نهمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم تجلیل کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038048/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی